Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ali Önalp Söyleşisi

Mimarlık Pratiği dersi kapsamında Sayın Ali Önalp’i ağırladık. Öğrencilerimiz, mimarlık pratiğinin yarışma deneyimindeki yeri hakkında bilgi sahibi oldular.