Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Atilla Yücel Konferansı

Atilla Yücel

Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen ‘’Mimarlığı Düşünürken: Bir Özyaşam Panoraması’’ adlı etkinlik, mimar Prof. Dr. Atilla Yücel’in katılımıyla 22 Şubat 2018 tarihinde İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde gerçekleşti.
Mimarlık mesleğini okumak ve tasarlamak olarak iki bağlamda anlatan Prof. Dr. Atilla Yücel, örnek proje tasarıları ve eskizleri üzerinden mesleki tecrübelerini anlattı. Mimari projeleri; yer, mekan, dil ve kent planlaması çerçevesinde ele alan Prof. Dr. Atilla Yücel, yapıların restorasyon ve rehabilitasyon süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.