Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çocuklar için Modüler İç Mekan Çözümleri Öğrenci Yarışması

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Çocuklar için Modüler İç Mekân Çözümleri Öğrenci Yarışmasına davetlisiniz. Çocuklar için oyun, yasam ve çalışma alanı gibi başlıkların kullanıcıya söz hakkı verme, modülerlik, sürdürülebilirlik gibi kavramlar içerisinde yeniden ele alınması, bu alanların iyileştirilmesi ve daha sağlıklı hale getirilmesi yarışmanın temel amaçlarındandır.

  • Duyuru Tarihi: 06.04.2021
  • Son Başvuru Tarihi: 04.06.2021
  • Jüri Değerlendirmesi: 07.06.2021
  • Kazananların İlanı: 11.06.2021

Başvuranlar arasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri olmak üzere toplamda 3 adet ödül ve mansiyon ödülleri verilecektir. Yarışma sponsoru Arcnuovo İç Mimarlık Ofisi’dir.

Birincilik Ödülü 2000 TL

İkincilik Ödülü 1500 TL

Üçüncülük Ödülü 1000 TL

1. Mansiyon Ödülü 500 TL

2. Mansiyon Ödülü 500 TL

3. Mansiyon Ödülü 500 TL

Katılım koşullarını sağlayan tasarımcılara ait tasarımlar aşağıda isimleri belirtilmiş jüri tarafından değerlendirilecek ve belirtilmiş ödülleri alacaklardır. 

Prof. Dr. Onur Altan

Doç. Dr.  Emre Kavut

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Yararel Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan İmert

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Söğüt

Dr. Öğr. Üyesi İldem Aytar Sever

Öğr. Gör. Almila Bulu

 

Raportör: Arş. Gör. Gökçe Saadet Arpacı

                Arş. Gör. Kübra Arslan

                Öğr. Gör. Tülay B. Asar

 

Yarışmaya başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için bu sayfadan yarışma şartnamesini indirebilirsiniz. 

 

Not: icmimarlik@istinye.edu.tr mail adresine ulaştığınızda pafta formatının dwg uzantılı dosyası tarafınıza iletilecektir.