Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gençlik Kongresi'ndeyiz

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Ata Baran KÖROĞLU ve Yasir İŞBİLİR, Dr.Öğr.Üyesi Çağla ÖZER, Dr.Öğr.Üyesi Nezahat İŞBİLİR YÜCEIŞIK ve Öğr.Gör.Cansu AĞAN ile birlikte hazırlamış oldukları 2 sözlü bildiri ile 23-27 Ekim tarihinde Marmaris'te düzenlenen 4.Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde üniversitemizi temsil ettiler.