Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gülsün Tanyeli ile Söyleşi

gülsün tanyeli

 

Hasanpaşa Gazhanesi
Projeden Uygulamaya 22 Yıllık Bir Serüven

Mimari proje 2 dersi çerçevesinde Sayın Gülsün Tanyeli'yi ağırladık. Hasanpaşa Gazhanesi'ne bitişik Gazhane Deresi Sokak'ta ''barınma +'' projesi çalışmalarına başlayan öğrencilerimiz, Gazhane yerleşkesi ve çevresinin  kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği dönüşüm hakkında bilgi sahibi oldular.