Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mekan Tasarımda Kumaş - Sibel Ege

19.05.2022 tarihinde İç Mekan Tasarımında Kumaş konulu söyleşimizde Sibel Ege ile bir araya geliyoruz.

Etkinlik 14.00 da Atölye 506 da.

#tekstil #mekantekstilleri #gstmf #istinye #istinyeüniversitesi #sibelege #söyleşi #icmimaritasarim #interiorarchitectureanddesign #interiorarchitectureanddesignschool #içmimarlıkveçevretasarımı #interiorarchitecture