Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İklim ve Ekolojik Kriz Çağında Afetler ve Risk Yönetimi

İklim ve Ekolojik Kriz Çağında Afetler ve Risk Yönetimi Etkinliği kapsamında Afet ve Risk Yönetimi Uzmanı Erdem Engin ile 24.03.2022 tarihinde 13.30 da 501 nolu atölyede Vadi Kampüste bir araya geliyoruz.

#istinyeliyetişirdünyadeğişir #gstmf #içmimarlıkveçevretasarımı #riskyönetimi #afetler #doğalafetler #erdemengin #yapibilgisi #vadiistanbul #istanbul #deprem #afetveriskyönetimi #icmimaritasarim #interiorarchitectureanddesign #istinyeüniversitesi #vadikampüs