Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık ve Sanatta Sınır Aşımları

Mimarlık ve Sanatta Sınır Aşımları

16 Nisan 2022 günü TSMD'de gerçekleşecek söyleşide Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Mümtaz Demirkalp ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli bir araya geliyor. Söyleşi, izleyicilerin online katılımına da açık.

 

 

 

d