Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Neoliberal Mimarlığın Açmazları: Şenlik Bitti mi?

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Uğur Tanyeli, katılacağı online seminerde Neoliberal Mimarlığın Açmazları: Şenlik Bitti mi? başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Yakın zamana kadar geçerli gözüken kimi anahtar kavramlar bugünkü mimarlık dünyasında anlamlarını yitirmiş sayılabilirler. Bunlar toplumsal sorumluluk, idealizm, ütopik yaratıcılık gibi meseleler. Hepsi de tartışmalı hale gelen, hatta köhne diye nitelenmeye başlanan bu kavramların yıkımında mimarlık mesleğinin kitleselleşmesi, mimar adının markalaşması ve mimarlık ürününün salt ekonomik anlam taşır oluşu gibi etmenlerin rolü var. Konuşmada söz konusu değişimin ve yakın gelecekteki olası sonuçlarının irdelenecek.