Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Öğrenci Ajandası Tasarım Yarışması

2020-21 Güz Yarıyılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Portfolyo dersi kapsamında yaptıkları ajanda çalışmaları yarışma kapsamında değerlendirilecektir.
Yarışma değerlendirme oturumu 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecetir.