Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Oğuz Konya Söyleşisi

Dublin Digit Games Studio’dan, bölümümüzde de ders vermekte olan hocamız Oğuz Konya bizimle Türkiye’den İrlanda’ya uzanan oyun geliştiricisi olma yolculuğu ile ilgili deneyimlerini paylaştı.