Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Parametrik Tasarım Çalıştayı

Parametrik Tasarım Çalıştayımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.

#isu #içmimarlık #icm #parametricdesign #vadistanbul #vadicampus #tasarım #design #örüntü