Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Reprodüksiyon Sergisi

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Mimari Proje 1-2 ve Architectural Project 1-2 kapsamında ürettikleri "reprodüksiyon" çalışmalarını Vadi Kampüs'te, 2. kattaki sergimizde gezebilirsiniz.