Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sürdürülebilir Yaşam

Empower with Nature kurucu ortaklarından Maya Galimidi ve değerli öğretim elemanımız Lara Karaso eşliğinde sürdürülebilir yaşam ve ekolojik mimari konularının ele alınacağı konferansımıza davetlisiniz.

#istinyeliyetişirdünyadeğişir #ekolojikyasam #sürdürülebiliryaşam #empowerwithnature #architecture #interiorarchitecture #vadiistanbul #istanbul #istinyeli #içmimarlıkveçevretasarımı #icmimaritasarim #ecology #ecologialeducation