Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri

7.kent Araştırmaları Kongresi’nde Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan'ın takdimiyle Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Saat: 09:15-10:45 ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde...

Yüz yüze katılım için katılım linki:
https://kentarastirmalari.org/icus2022/dinleyici-kaydi/