Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

"Tarihi Çevrede Yapılaşma Deneyimleri"

tarihi çevrede

Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Deniz Tatlıdede Çelik’in, Doç.Dr. Ebru Omay Polat ile birlikte ortak yazar olduğu “Korumanın Uluslararası Metinlerinde Tarihi Çevre – Yeni Yapı İlişkisi” bölümü ile “Tarihi Çevrede Yapılaşma Deneyimleri” başlıklı kitap, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı editörlüğünde, Birsen Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Tarihi çevrede yeni yapılaşma konusundaki deneyimlerden yola çıkan bu eser, koruma yaklaşımlarına çeşitli örnekler üzerinden yanıt vermektedir. Hem yerleşme, hem de bina ölçeğindeki ayrıcalıklı örnekler üzerinden korumanın başarısı ve tarihi çevrelerin gelecek kuşaklara aktarımı, çeşitli ipuçları ile gündeme getirilmektedir. Ayrıca bu tür çevrelerin yüzlerce yıllık bina üretimine dayalı bilgi birikimine sahip olduğu ve günümüz tasarımlarına ilham kaynağı olabilecek büyük bir potansiyeli de bünyelerinde barındırdığının gözden kaçırılmaması önemle vurgulanmaktadır.