Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tasarım Atölyeleriyle Üretimin Odağında

İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yer alan Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri atölyeleri; İstanbul'un yeni oluşan ve yüksek çevresel değerler içeren bölgesinde, mimari kalitesi kayda değer önemde bulunan Vadi Kampüste öğrencilerini bekliyor. Tasarım öğrencilerinin vakitlerinin büyük bir kısmını geçirecekleri, vadiye ve ormana bakan çalışma alanları; tasarım ve mimarlığın ekoloji, sürdürülebilirlik ve doğal çevreyle olan ilişkisine esin kaynağı olacak.  

Öğrencileri eğitimin ortağı kabul eden bir anlayışla kurgulanan İstinye Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri, aktif düşünme ve üretim ortamını sürekli kılıyor. Ders içeriklerinin paylaşımı, çizimi ve sergilenmesi süreçlerinin tümünü kapsayan bir anlayışla kurulan İstinye Üniversitesi Tasarım Atölyeleri; bireysel ve ekip çalışmalarına dayalı esnek olarak kullanılabilen uygulama alanlarını, İstinyelilerin kullanımına sunuyor. 

Tasarım ve mimarlık disiplinlerinin ihtiyaç duyduğu tüm donatılara sahip olan Vadi Kampüs, Türkiye’de pek az kurumda bulunan CNC (dijital model üretim) laboratuvarını da bünyesinde bulunduruyor. Çevredeki ticari olanaklara, rekreasyon mekanlarına ve yerleşim bölgelerine doğrudan erişim sağlayan Vadi Kampüs, çağımızın kentselle doğal arasında denge arayışına yüksek kalitede bir çağdaş buluşma imkânı sunuyor.

Öğrenci kapasiteleri ve son teknolojiyle kurgulanmış fiziksel donanımlarıyla, ders içi aktivitelerin en verimli şekilde yapılmasına olanak sağlayan tasarım atölyeleri, teorik birikimi pratiğe dönüştürüyor. Her biri alanında uzman akademik kadroyla birlikte derslere, projelere ve sergi çalışmalarına katılan öğrenciler; yüklenmiş bilgiyi tekrarlayan değil, toplumu ve doğayı etkileyecek her mimarlık-tasarım çalışması için, yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında gereken özel bilgiyi de üretebilecek etik sahibi bireyler olarak yetişiyor.