Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tübitak Projesi

tübitak

Ali Eşref Dedenin Yemek Risalesindeki Tariflerin Uyarlanması projesinde, Edirne Mevlevi Dergâhı Postnişinlerinden Şeyh Hacı Ali Eşref Dede Efendi tarafından kaleme alınan yemek risalesindeki tariflerin, yalın Türkçe’ye çevrilerek günümüze uyarlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu eserin 1856-1857 yılları arasında yazıldığı bilinmektedir. 1992 yılında Türk yazar ve siyasetçi Feyzi Halıcı tarafından Latinize edilmiştir. 

İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Türk Dili Edebiyatı bölümleri öğrencileri olarak öncelikle Ali Eşref Dede kimliği araştırılacak, bahsi geçen tariflerdeki malzemelerin bulunabilirliği, yapılabilirliği üzerine çalışılacak, dönemin özellikleri ortaya konacak ve sonrasında yemekler bölümümüz uygulama mutfaklarında hayata geçirilerek fotoğraflanacaktır. Böylelikle önemli bir yazma eserin mutfak uygulaması olarak hayata geçirilerek, genç şeflere ve araştırmacılara faydalı olabilmesi ve gastronomi literatürüne kazandırılması amacı gerçekleştirilmiş olunacaktır.