Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Türkiye'nin ilk Dijital Oyun ARGE Merkezi Olan Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ARGE Merkezi (DOA-ARGE) Açıldı!

Lisans ve ön lisans programları ile tasarım, animasyon ve dijital oyun sektörüne nitelikli öğrenciler yetiştiren İstinye Üniversitesi, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekleyerek dijital oyun ve animasyon alanlarında özelleşen bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruyor. Temel vizyonu küresel pazarda en yüksek katma değer üreten sektörler arasında yer alan animasyon ve dijital oyun teknolojileri özelinde akademisyenlere, öğrencilere ve alan ilgililerine proje geliştirme eğitimi ve desteği sunmak olan Merkez, üniversite içi ve dışı eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Merkezde üniversite dahili ve harici, çeşitli disiplinlerden mentörlük, teknik ve tasarımsal destek yoluyla CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) teknolojilerinin eğitimi konusunda da çalışılması hedefleniyor. Merkez bünyesinde geliştirilen proje ve eğitimler sonucunda ülkemizdeki dijital oyun üretimini teşvik etmek, mevcut iş fikirlerinin hayata geçirilmesine ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak sektörde girişimciliğin teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Oyun sektörüne katkıda bulunmanın yanı sıra, Türkiye’deki sanat/dijital sanat çalışmalarına destek olmak adına sergi ve festivaller düzenlenmesine yardımcı olarak ülkemizde yetenekli ve potansiyele sahip sanatçıların geliştirilmesini sağlamak da Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hedefleri arasında yer alıyor. Merkezin faaliyetlerine Ağustos ayı ile resmi olarak başlaması planlanıyor.

 

Bunun yanı sıra, Dijital Oyun Geliştirme Ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ARGE Merkezi bünyesinde faaliyetine başlayacak olan ISU Game Center, öğrenciler ve akademisyenlerin bir arada gerçekleştirecekleri profesyonel dijital oyun tasarım ve geliştirmenin yanı sıra, sektörden başarılı şirketler ile anlaşmalar gerçekleştirerek İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon öğrencilerine sektörde kapı açmayı planlamaktadır.