Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Vadi CNC Laboratuvarı

Tasarım fikirlerinin ve uygulama pratiğinin iç içe geçtiği bir atölye: Vadi CNC Laboratuvarı tüm öğrencilerimizin kullanımına açıldı.