Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Mehmet Serkan Apaydın

* Mehmet Serkan Apaydın,  Dr. Öğr. Üyesi


Öğretim Üyesi

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra lisans derecesini 1997 yılında İhsan Doğramacı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Stanford Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1999 ve 2004 senelerinde David L. Cheriton Stanford Graduate Fellowship bursu ile tamamlamıştır. 2004-2006 arası Dartmouth College, 2006-2008 arası ise Duke Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, 2008-2010 arasında Sabancı Üniversitesinde misafir öğretim üyesi, 2010-2020 arası İstanbul Şehir Üniversitesi, 2020-2021 arası İstanbul Medipol Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2015’te 3 ay New York’ta Recurse Center’da katılımcı, 2018-2019 arası 15 ay Inria Sophia Antipolis’te araştırmacı olarak bulunmuştur. Tübitak, Avrupa Birliği Marie Curie Reintegration Grant, Tübitak-CNRS ortak araştırma çağrılarından fonlanan araştırma projeleri tamamlamıştır, yetiştirdiği öğrenciler Wisconsin-Madison, Lugano, Erasmus, Bilkent gibi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul almışlardır. 2021’den beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olan Dr. Mehmet Serkan APAYDIN yapay zekâ, biyoenformatik, robotik, yazılım mühendisliği ve start-up’lar konularında çalışmaktadır. Doğal dil işleme, bilgisayarla görü, pekiştirmeli öğrenme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, biyoenformatik, protein yapısı belirleme, protein bükülmesi, protein-ligand kenetlenmesi, NMR konularında makaleleri vardır. Sanayide yurt içi ve yurtdışında şirketlere ar-ge danışmanlığı yapmıştır.

Araştırma Alanları: Yapay Zeka, Dijital oyunlar, Biyoenformatik, Robotik, Yazılım Mühendisliği