Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Salih Alp Tuğan

* Salih Alp Tuğan,  Öğretim Görevlisi


Öğretim Görevlisi

Alp Tuğan; sosyoteknoloji, jeneratif sanat, yaratıcı kodlama ve ses sanatları üzerine çalışmaktadır (https://www.alptugan.com). 2009'dan bu yana çeşitli sergi, proje ve etkinliklerde interaktif görsel/işitsel projeleriyle yer almaktadır. 2006-2009 yılları arasından "Volume" dergisinde ses kayıt ve ses teknolojileri üzerine yazıları yayımlanmıştır. RAW (https://www.rawlivecoding.com/) isimli görsel/işitsel canlı kodlama performans grubunun kurucularındandır. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana yaratıcı kodlama, bilgisayar destekli jeneratif sanat, ses tasarımı ve ses sanatları üzerine dersler vermektedir.

Araştırma Alanları: Bilgisayar destekli jeneratif sanat, Ses tasarımı ve ses sanatları