Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Öğr.Gör.Cansu AĞAN 1.Uluslararası Gastronomi ve Kültür Kongresi'nde

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr.Gör.Cansu AĞAN, Dr.Öğr.Üyesi Çağla ÖZER, Dr.Öğr.Üyesi Tanju İPEK, Dr.Öğr.Üyesi Nezahat İŞBİLİR YÜCEIŞIK ile birlikte hazırlamış olduğu "Modernizm ve Postmodernizm Dönemlerinin Türk Mutfak Kültürüne Yansıması" başlıklı sözlü bildirisi ile 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen "1.ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE KÜLTÜR KONGRESİ"ne katıldı.