Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hakkımızda

Prof. Dr. Uğur Tanyeli

Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli
Dekan

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birbiriyle bağlantılı iki temel akademik fikir üzerinde örgütlenmiştir: Birincisi, tüm estetik ve tasarımsal disiplin ve pratiklerin bütünlüğü esas alınmıştır. İkinci olaraksa bu kurumda amaçlanan, tasarımcı adaylarına yalın bir meslek öğretimi vermek değil, öncelikle tasarlamak için üzerinde konumlanacakları entelektüel bir zemin oluşturmaktır. Tekniklerin ve imkanların sınırsızca çoğullaştığı ve genişlediği güncel dünyada, sabit bilgilerin aktarımına dayanan geleneksel öğrenim yöntemlerinin geçerli olmadığı aşikardır.

Öte yandan, giderek karmaşıklaşan ve mesleki sınırları bulanıklaşan çağdaş ortamda disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek de kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla, öğretim programlarımız ilk bakışta uzlaşmaz farklılıkları olduğu düşünülebilecek disiplinlerin genel bir tasarım çatısı altında birbirlerini varettikleri ve destekledikleri inancıyla biçimlendirilmiştir. Aynı nedenle, Fakültenin hedefi hem tasarım pratikleri arasında, hem de her bir tasarım alanının içinde sınıraşımları yapabilmektir. Bunun anlamı, tüm alanlarda değişen oranda olmakla birlikte, teorik tartışmalara önemli yer verilmekte oluşudur. Güncel ortamda tasarımla bağlantılı tüm ekonomik sektörler aynı sınıraşımlarını yaşamaktadır. Tasarımcı adaylarının yeni akışkan ve değişken ortamda varolabilmek ve çalışabilmek için, öğrencilik yaşamından başlayarak zihinsel bir esneklik geliştirmesi öngörülmektedir. Kentin ve mimarlığın makro ölçeğinden sanal mekan tasarımının mikro ölçeğine kadar, öncelikli hedefimiz düşünmeyi ve estetik duyarlılığı öğretmektir.