Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Nuri Kara

* Nuri Kara,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Nuri Kara, Türkiye'de Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktorasini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri bölümünden almistir. İlgi alanları ciddi oyunlar, akıllı oyuncaklar, insan-bilgisayar etkileşimi, öğretim teknolojileri ve oyunlaştırmadır.

Araştırma Alanları: ciddi oyunlar, insan-bilgisayar etkileşimi, öğretim teknolojileri ve oyunlaştırma