Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Selin Kaynar

Selin Kaynar,  Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi