Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ferhan Yürekli

Ferhan Yürekli,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

Prof.Dr. K. Ferhan Yürekli, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 arasında kesintisiz olarak aynı fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasarım kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çalıştı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. Yüksek lisans ve Doktora tezi yönetti. Aynı fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık yaptı. Ayrıca Anadolu, Uludağ, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarlık Akademisi’nde misafir jüri üyesi olarak bulundu. Archiprix-Türkiye Öğrenci Yarışması kurucu üyesidir.

Temel Alanları: Mimarlık,  Mimari Tasarım,  Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, 

2018 - Geleneksel Türk Evinde Düşey Yaşam
YÜREKLİ KAMİ FERHAN. Mimarist, 11-13.
2017 - Baysal Birsel Yeşilköy Sitesi
MOLLAAHMETOĞLU ARZU İREM,YÜREKLİ KAMİ FERHAN. Arredamento Mimarlık, 112-119.
2009 - Mimarlık Nereye
YÜREKLİ KAMİ FERHAN,MOLLAAHMETOĞLU ARZU İREM. Arredemento Mimarlık,
Mimarlık ve Felsefe
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık ve Felsefe
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık Mimarlığımız
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ FERHAN
Deneyler Architecture Experiments
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Türk Evi The Turkish House
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimari Tasarımda Belirsizlik Esneklik Uyabilirlik İhtiyacının Kaynakları ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma
1983 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık Bir Entelektüel Enerji Alanı
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Örneklerle Mimari Tasarımda Enerji
1983 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN