Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Fazilet Mıdık

Fazilet Mıdık,  Dr. Öğr. Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları