Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Deniz Tatlıdede  Çelik

Deniz Tatlıdede Çelik,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2000 yılında tamamlayan Deniz Tatlıdede Çelik, yüksek lisansını ise 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Rölöve Restorasyon Anabilim Dalı'nda tez aşamasında sürdürmektedir. 2000-2012 yılları arasında sektörde önde gelen çeşitli kuruluşlarda profesyonel olarak mimarlık yapan Deniz Tatlıdede Çelik, 2012-2016 yılları arasında T.C.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü'nde kurucu öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almış ve bir dönem program başkanlığı da yapmıştır. 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Mimari Restorasyon, Restorasyonda Çağdaş Ek Uygulamaları

Temel Alanları: Mimarlık,  Koruma, Yenileme ve Restorasyon, 

2014 - Kentleşme ve Kentlileşme Bağlamında Türkiye’de Kentlilik Bilinci
TATLIDEDE ÇELİK DENİZ. Şişli Akademi Dergisi,
2008 - Design Planning and Construction Phases and Structural Evaluation of the Permanent Residential Dwellings built after 1999 Eastern Marmara Earthquakes
Deniz Tatlıdede, Necdet Torunbalcı. Journal of Architectural Engineering, 14(4), 119-128.
Tarihi Çevrede Yapılaşma Deneyimleri
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975--511-675-4
OMAY POLAT ELVAN EBRU,TATLIDEDE ÇELİK DENİZ
(2012), "20+10+x ödülü ", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Dünya Mimarlık Topluluğu",