Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Başak Aka

Başak Aka,  Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi

2019 yılında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık (İng.) Bölümü'nden mezun oldu. 2020 Bahar Dönemi'nde başladığı Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları (İng.) programında yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Araştırma Alanları: Mimarlık ve Kent