Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Başak Aka

Başak Aka,  Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Araştırma Alanları: Mimarlık ve Kent