Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

İbrahim Emre Gündoğdu

İbrahim Emre Gündoğdu,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi