Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Miray ÖZKAN, ISU

* Miray ÖZKAN, ISU,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi