Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Miray ÖZKAN,

* Miray ÖZKAN, ,  Öğretim Görevlisi Doktor

CV
Öğretim Görevlisi

Miray Özkan, Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Kentsel Tasarım bölümünde tamamladı. Doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden aldı. 2005- 2008 yılları arası İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarında yer aldı. 2008- 2020 yılları arasında Kartal Kentsel Geliştirme Derneğinde Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında şehir planlama uzmanı ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Aynı dönemde Kentsel Strateji şirketi ile birlikte Denizli, Afyon gibi şehirler ve İstanbul’un çeşitli ilçeleri için vizyon ve strateji planı çalışmalarında yer aldı ve atölye çalışmaları yürüttü. 2020 Mart ayından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde Katılım Koordinatörü olarak çalışıyor. Kent siyaseti, dönüşüm, planlama, kent kültürü ve belleği konularında araştırma ve çalışmalar yapmakta, dersler vermektedir.

Araştırma Alanları: Kentsel Dönüşüm, Kent Siyaseti, Katılımcı Planlama