Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Zehra Tonbul

Zehra Tonbul,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Mimarlık Felsefesi, Düşünce Tarihi, Mimarlık ve Sanat Tarihyazımı

(2013), "PhD Fellowship", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk Kültür Vakfı",
(1999), "Scholarship", "Sivil Toplum Kuruluşu", "British Council",
(1998), "Ord. Prof. Dr. Emin Onat, Prof. Dr. Orhan Arda Ödülleri", "Üniversite", "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ",
(2016), "Scholarship", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "Staatliche Museen zu Berlin–Preussischer Kulturbesitz", Çalışma Ödülü
(2014), "Scholarship", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Diğer", "ARIT Hanfmann-Mellink", Diğer