Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Zehra Tonbul

Zehra Tonbul,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi, Bölüm Başk.

Mimarlık Kuramı ve Tarihi alanında çalışmaktadır. Araştırmaları yirminci yüzyıl sanat ve mimarlık tarihi, teorisi ve felsefesi üzerine odaklanmaktadır. Doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi eş danışmanlığında tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Mimarlık lisans derecesine ve Cambridge Üniversitesi'nden Mimarlık Tarihi ve Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İstanbul Amerikan Robert Lisesi mezunudur.

Araştırma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Mimarlık Felsefesi, Düşünce Tarihi, Mimarlık ve Sanat Tarih Yazımı