Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Bilge Yararel Doğan

Bilge Yararel Doğan,  Doç. Dr.

Faculty Member

Araştırma Alanları: Tasarın, mobilya, iç mekan, ergonomi

Temel Alanları: Tasarım,  İç Mimarlık, 

2019 - Ecological Design As a Result Of Environmental Pollution and Its Effects on Today’s Furniture
YARAREL DOĞAN BİLGE,AYTAR SEVER İLDEM,İMERT HAKAN. International Journal of Advanced Research and Review, 4(8), 6-17.
2019 - Kullanıcı Perspektifinde Çalışma Mekanlarının Ergonomik Tasarım Kriterleri Bakımından İncelenmesi
YARAREL DOĞAN BİLGE. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 28(3), 266-276.
2019 - Ekolojik Mobilya Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme
YARAREL DOĞAN BİLGE,AYTAR SEVER İLDEM. ONLINE JOURNAL ART AND DESİGN, 7(5), 38-45.
2019 - SPACE IDENTITY AND ATMOSPHERE FICTION IN CINEMA
YARAREL DOĞAN BİLGE. International Journal of Advanced Research and Review, 4(10), 15-20.
2019 - OFİS TASARIMINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK ETKENLER
YARAREL DOĞAN BİLGE. MİMARLIK VE YAŞAM, 4(1), 141-154.
2019 - ENDÜSTRİ DEVRİMİ İLE BAŞLAYAN YENİ DÖNEM YARATICILIK DÜŞÜNCESİ VE TASARIMDA CİNSİYET KİMLİĞİ
YARAREL DOĞAN BİLGE,BASAR TÜLAY. International Journal of Social and Humanities Scienses, 3(2), 51-60.
Toplumsal Değişimim Eğitim-Mimari-Edebiyat ve Kadın Hayatına Etkileri
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-247-152-4
YARAREL DOĞAN BİLGE
ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI MOBİLYA TASARIMINA BAKIŞ
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7957-61-8
YARAREL DOĞAN BİLGE
(2020), "”Kendi Trendini Yarat”", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü", "MOBDER", Bilim - Sanat Ödülleri
(2006), "”Kendi Trendini Yarat” Mekan Tasarımı Yarışması", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü", "MOBDER", Bilim - Sanat Ödülleri