Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Sarper TAKKECİ

Mehmet Sarper TAKKECİ,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Mimarlık lisans (2008) ve Mimari Tasarımda Bilişim yüksek lisans (2011) derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’den alan Mehmet Sarper Takkeci, doktora çalışmasına aynı üniversitede devam etmektedir. Çeşitli mimarlık ofislerinde ve serbest olarak çalıştıktan sonra mimarlık ile ilgili çalışmalarını 2011 yılından beri Herkes İçin Mimarlık Derneği bünyesinde devam etmektedir. Dernek bünyesinde AÇEV ile birlikte ortak yürütülen “Kadın Mekanları” projesinde, 2018 Venedik Mimarlık Bienali, Türkiye Pavyonu bünyesinde yürütülen 10. Vardiya “Uçsuz Bucaksız Azınlık Atölyesi”, 2019 Şikago Mimarlık Bienali kapsamında üretilen “Gizli Bileşen” yerleştirmesi gibi çeşitli işlerde yer almıştır. Okan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi’nde mimari proje stüdyosu, sayısal medya ve tasarım derslerinde tam ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldıktan sonra İstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım, Mimari Tasarımda Bilişim, Parametrik Tasarım