Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Banu  Özkazanç Dinçer

Banu Özkazanç Dinçer,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi, Dekan Yard.

Mimarlık Kuramı alanında çalışmaktadır. Çalışma alanı ağırlıklı olarak modernite ile barınma pratikleri arasındaki ilişkiye dayanır. Lisans derecesini Mimar Sinan Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi'nden almış, doktorasını ise Haliç Üniversitesi'nde “Modern bir Barınma Sorunsalı: Dünyada ve Türkiye’de Ev-Olmayanlar” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Akademik ilgi alanları arasında konut ekonomisi, enformel barınma pratikleri ve evsizlik yer almakta, çalışma kültürü ve aylaklık kavramı üzerine de kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Kapitalist Konut Rejimi, Enformel Barınma Pratikleri, Evsizlik, Çalışma ve İş Kavramları