Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Hatice Işıl Uysal

Hatice Işıl Uysal,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

H. Işıl Uysal İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversiteden Mimari Tasarım Programı’nda almıştır. Lisansüstü eğitimine bedensellik-mekânsallık konusunda çalışarak başlamış, kentsel yürüyüşlere odaklandığı doktora tezini “Mimarinin Kıvamı: Dikiş Figürasyonu ve Şehirde Yürüyüş İnşaları Üzerinden Bir Araştırma” başlığıyla tamamlamıştır. 2009 yılı itibariyle mimari tasarım stüdyolarında görev almakta; görsel düşünme, temsil, inşa ve bedensel pratikler konularında dersler vermektedir. Akademik çalışmalarını mimari detay, çevresel algı ve ilişkisellik konularında sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım ve Kuramları , İç Mimarlık, Mimari Eleştiri, Çevresel Algı, Görsel Çalışmalar, Posthümanizm, Yeni Materyalizm, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yürüme Araştırmaları ve Yöntemleri