Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölüm Hakkında

Mimarlık Bölümü

İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir. Özgün ve çağdaş mimari tasarım ve uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli yapı ve yapım teknolojisi bilgi ve becerisine sahip, bu imkânları doğru kullanabilen, mimarlığın aynı zamanda bir sanat dalı olduğu gerçeğinin bilincinde, geleneksel ve kültürel değerlere, kimliklere saygılı, mimarlığın kamu yararına, kültürel ve doğal değerleri koruyarak sürdürülmesi bilincini topluma kazandıracak, Mimarlık alanında, eğitime, bilime, teknolojiye, sanata ve çevreye katkıda bulunmak üzere özgün ve yenilikçi bilimsel ve teknik bilgi üretebilecek, Mimarî mirastan yararlanırken, kültürel ve geleneksel değerlere sahip çıkan, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretirken, ülke gerçeklerine uygun bir mimarlık anlayışı geliştirmek temel amacımızdır.