Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölüm Anasayfa

Mimarlık ve Tasarım eğitimi öğrencilerine yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadır. Bu dünyada insanlığın toplumsal-kültürel, teknolojik ve sanatsal geçmişi ile ilgili tüm oluşumlar, yaşananlar, ortaya konulanlar, gerçekleşenler yanında ütopyalar, manifestolar da ilgi alanımızdadır. Günümüzün tek rekabet aracı olan tasarım, bunların bilinmesi yanında merak-kuşku-heyecan duyan, ilişkiler kurabilen bir beynin denetiminde yapılır. Bu nedenle eğitim anlayışımızın temelini, öğrencinin "entelektüel bir insan ve mimar  olmasını sağlamak" oluşturmaktadır.

Bu nedenle mimarlık-tasarım eğitimi uygun fen puanı alınmışsa başarı ile tamamlanabilir. Çünkü mimari tasarım ve genelde yaşam tıpkı matematik gibi, insan beyninin ince ve şık üretimlerinden, bir entelektüel enerji yansımaları süreci olarak düşünülmelidir.

Mimarlığın sonuçları doğayı ve toplumu doğrudan etkiler. Bu nedenle mimarlık tıp ve hukuk ile birlikte Avrupa Birliği’nin önem ve öncelik verdiği üç meslekten biridir.

Mimarlık eğitiminde öğrenci sürekli aktif olarak düşünce üretir ve sunar. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, lonca benzeri veya Bauhaus mirası bir usta-çırak eğitimi anlayışı yerine, öğrenciyi eğitimin ortağı kabul eden bir anlayışı gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Kurumumuzda öğrencilerimizin yüklenmiş bilgiyi tekrarlayan değil, toplumu ve doğayı etkileyecek her mimarlık-tasarım çalışması için, yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında gereken özel bilgiyi de üretebilecek etik sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Özet olarak, mimarlık eğitimini bir meslek eğitimi olmanın ötesinde "bir entelektüel eğitim alanı" olarak görmekteyiz.

Fakültemiz ayrıca Anadolu'nun ve İstanbul'un mimari, kültürel, coğrafi ve teknolojik miras ve değerlerinin mimarlık eğitimindeki potansiyelinin farkında olarak eğitiminde bu avantajları etkili bir şekilde kullanmaktadır.