Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölüm Hakkında

Mimarlık

Mimarlık-tasarım eğitimi iki yönlü bir etkinliktir. Öğrenci sürekli aktif olarak tasarım yapar. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, loca benzeri veya Bauhaus mirası bir usta-çırak eğitimi anlayışı yerine, öğrenciyi eğitimin ortağı kabul eden bir anlayışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle eğitim anlayışımızın temelini, öğrenciye güncel mimarlık-tasarım bilgisini aktarmak-öğretmek yerine, "entelektüel bir mimar-tasarımcı olamasını sağlamak" oluşturmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerimizin yüklenmiş bilgiyi tekrarlayan değil, her mimarlık-tasarım çalışması için yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında gereken özel bilgiyi de üretebilecek etik sahibi bireyler(tasarımcılar) olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Bu nedenle öğrencinin çok sayıda deneyim ile birikimini, heves ve motivasyonunu arttırmak, teşvik etmek eğitimimizin temel noktasıdır.

 Fakültemiz, Anadolu'nun ve İstanbul'un mimari, kültürel, coğrafi ve teknolojik miras ve değerlerinin mimarlık eğitimindeki potansiyelinin farkında olarak eğitiminde bu avantajları etkili bir şekilde kullanmaktadır.