Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akran Danışmanlık

Akran Danışmanlığı Programı

Yeni gelen İstinyelilerin, üniversitemize ve bölümümüze uyum sürecinin kolaylaştırılması ile akran danışmanlarının iletişim, koçluk, problem çözme, organizasyon ve takım oluşturma gibi becerilerin kazanmasını ve geliştirmesini sağlayan bir programdır.

Başvuru ve mülakat sonucu seçilen üst sınıflardan her 1 öğrenci, akran danışmanlık eğitimi aldıktan sonra yeni gelecek olan 1.sınıflardan maksimum 10 öğrenciye akran danışmanı olur. 

Bölümümüze yeni gelen İstinyeliler, akran danışmanları ile bir akademik yıl boyunca düzenli olarak bir araya gelerek, akran danışmanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanma, üniversite dışı mesleki faaliyetler, ders seçimleri, ders işleyiş ile düzeni, kampüs hayatı gibi pek çok konuda destek alır. Üniversitenin ilk açıldığı günden itibaren bir araya gelerek destek almaya başlayacak olan yeni İstinyeliler, güzel bir arkadaşlığın temellerinin atılması ile birlikte başarılı bir akademik dönem geçireceklerdir.

Akran Danışmanlığı Başvurusu

Başvuru Şartları:

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde en az 1 dönemini tamamlamak,
  • GANO 2.5 ve üzerinde olmak,
  • Disiplin cezası almış olmamak.

Diğer gereklilikler: Eylül ayında oryantasyon için kampüste olabilmek (3 gün), yardım etmeye istekli olmak, üniversite ve bölüm işleyiş ve olanaklarına hâkim olmak, farklı kültür ve yaşam tarzlarına saygılı olmak, iletişimi kuvvetli olmak, problemler karşısında olumlu tutum sergileyebilmek, gizlilik ilkesini gözetmek.   

Başvuru tarihi: 12 Eylül-30 Eylül 2022

Başvuru şekli: Bölüm web sayfası üzerinden form doldurularak

Başvurusu uygun olan adaylara mülakat daveti gönderilmesi: 5 Ekim 2022

Mülakat tarihleri: 7 Ekim 2022

Akran danışmanlığı eğitimi: Akademik takvimin başlamasından 1 hafta önce

Başvuru formu için tıklayınız.